RYCHLÝ KONTAKT

Chcete se na něco zeptat?

 

Alena Krátošková

Tel.: 773 669 982

Volat nám můžete každý den od 08:00 - 20:00 hod. 

Mail.: info@RychleRande.com 

PŘIHLÁŠENÍ A DOTAZY

Dotazy a přihlášení

lze provést i pomocí  tohoto

formuláře. Vždy, prosím,

uveďte Váš kontakt.
 


Pro přihlášení uveďte:  

Vaše jméno, příjmení, věk, město, 

požadovanou věkovou kategorii, 


a vždy telefonní číslo.
 

AKCE A NOVINKY

NEWSLETTER

Zde se můžete přihlásit k zasílání informačních mailů - AKCE a NOVINKY - vše Vám přijde pohodlně na Váš mail.

ANKETA

Jak jste se o nás dozvěděli ?

Celkem hlasů: 19765

Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky Rychlé rande Tábor,
České Budějovice, Plzeň a Jihlavu.Hlavní body obchodních podmínek:

 • Účastník rychlého rande musí být plnoletý.

 • Rezervace míst na konkrétní akci je platná po přijetí rezervačního poplatku 790 Kč pro Tábor,ČB, Plzeň, a Jihlavu na účet číslo - 1108361072/3030.

 • Účastníci nesmí vyžadovat od ostatních osobní údaje.


Obecné podmínky:

 • Tyto smluvní provozní podmínky a pravidla popisují služby poskytované
  obchodní firmou Alena Krátošková IČO: 69547203, do živnostenského rejstříku zapsán v Táboře dne 1.1.2000 (dále jen organizátor).

 • Dále specifikují smluvní vztahy mezi organizátorem a klienty (dále jen účastníci či klienti), kteří využívají služeb Rychlého rande Tábor, České Budějovice, Plzeň a Jihlava.

 • Účastník se zavazuje, že registrací či zaplacením souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.


Podmínky a pravidla registrace:

 • Podmínkou účasti je dosažení věku 20 let a způsobilost k uzavírání kupních smluv.

 • Klient se nejdříve telefonicky zaregistruje na čísle 773 669 982, kde se dozví veškeré podrobnosti o dané akci.

 • Termín akce bude účastníkovi sdělen organizátorem minimálně 7 - 14 dnů před konáním dané akce.

 • Účastník uhradí rezervační poplatek 790 Kč pro Tábor, ČB, Plzeň a Jihlavu, který zašle na účet pořadatele.
  Číslo účtu - 1108361072/3030.

 • Do kolonky zpráva pro příjemce uvede účastník své jméno a příjmení a do kolonky variabilní symbol uvede své telefonní číslo.

 • Klient má rezervované místo v okamžiku, kdy bude na účet organizátora připsán rezervační poplatek 790 pro Tábor,ČB, Plzeň a Jihlavu.

 • Tento poplatek musí mít pořadatel na účtě nejpozději 14 dnů před konáním dané akce, nebo do jiného data, které účastníkovi sdělí pořadatel s dostatečným předstihem.

 • Pokud účastník neuhradí poplatek ve stanoveném termínu, bude ze seznamovací akce automaticky vyřazen.

 • Uhrazením poplatku vzniká klientovi právo zúčastnit se Rychlého rande v místě a čase, které budou klientovi sděleny organizátorem.

 • Účastník ručí za správnost údajů, které organizátorovi poskytne a organizátor nenese žádnou odpovědnost za správnost těchto údajů.

 • Organizátor se zavazuje nakládat s poskytnutými údaji v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
 • Pokud se klient bez omluvy nedostaví na akci, je pro hrubé porušení obchodních podmínek vyřazen z evidence a už se žádné akce nezúčastní!


Pravidla o chování během akce:

Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit z Rychlého rande účastníky, kteří:

 • budou používat hrubé, neslušné nebo urážlivé výrazy

 • budou dělat sexuální návrhy, nebo se dostaví posilněni alkoholem


Pravidla o zrušení účasti zákazníkem:

 • Klienti mají právo odhlásit se z termínu akce telefonicky na čísle 773 66 99 82 nejpozději však 7 dní před daným termínem, na který jsou přihlášeni.

 • Při zrušení účasti méně než 7 dnů před konáním akce, nebo nedostavením se na akci, propadá zaplacený poplatek organizátorovi akce.

 • Pokud nastanou okolnosti (méně než 7 dnů před konáním akce), kvůli kterým se klient nemůže dostavit na Rychlé rande, zavazuje se, že tuto skutečnost bez prodlení oznámí organizátorovi. V opačném případě má organizátor právo žádat náhradu škody.

 • Při vrácení peněz klientovi z důvodu odhlášení z akce klientem si organizátor účtuje manipulační poplatek ve výši 100 Kč.


Pravidla postupu organizátora a pravidla zrušení účasti organizátorem:

 • Organizátor stanoví termín akce a sdělí ho účastníkům pokud je registrováno alespoň 13 mužů a 13 žen.

 • Organizátor zruší termín akce, pokud do 7 dnů před konáním akce neuhradí rezervační poplatek alespoň 10 mužů a 10 žen. Počet účastníků akce tak může být 20 - 30.

 • Pokud počet zaplacených rezervačních poplatků nebude u mužů a žen stejný, organizátor má právo odvolat účast posledního zaregistrovaného klienta z důvodu vyrovnání počtu mužů a žen na akci. Tento odvoláný klient bude automaticky zaregistrován na další akci jím vybrané věkové kategorie.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo určovat pořadí klientů.


Pravidla o zrušení akce organizátorem:

 • Organizátor si vyhrazuje právo zrušit dohodnutý termín setkání z důvodu nedostatečného počtu registrovaných účastníků.

 • V tomto případě mají všichni klienti právo na vrácení rezervačního poplatku a to v plné výši nebo mají právo na rezervaci účasti na další akci Rychlého rande.