RYCHLÝ KONTAKT

Chcete se na něco zeptat?

 

Alena Krátošková

Tel.: 773 669 982

Volat nám můžete každý den od 08:00 - 20:00 hod. 

Mail.: info@RychleRande.com 

PŘIHLÁŠENÍ A DOTAZY

Dotazy a přihlášení

lze provést i pomocí  tohoto

formuláře. Vždy, prosím,

uveďte Váš kontakt.
 


Pro přihlášení uveďte:  

Vaše jméno, příjmení, věk, město, 

požadovanou věkovou kategorii, 


a vždy telefonní číslo.
 

AKCE A NOVINKY

NEWSLETTER

Zde se můžete přihlásit k zasílání informačních mailů - AKCE a NOVINKY - vše Vám přijde pohodlně na Váš mail.

ANKETA

Jak jste se o nás dozvěděli ?

Celkem hlasů: 19759

GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení


1.Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Alena Krátošková IČ: 69547203 ,se sídlem Buzulucká 2332, Tábor 390 03, Česká republika(dále jen: „správce“).


2.Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Buzulucká 2332, Tábor 390 03, Česká republika
email: info@rychlerande.com
telefon: +420 773 669 982


3.Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


4.Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů


1.Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, poptávky či návštěvy webu.


2.Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy (jméno, příjmení, telefonní číslo,věková kategorie, město, cookies).

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů


1.Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je


•plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
•oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení, newsletterů a telefonické kontaktování s nabídkami služeb a produktů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení, newsletterů a telefonické kontaktování s nabídkami službeb a produtků) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.


2.Účelem zpracování osobních údajů je


•vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení, telefonní číslo, věková kategorie, město), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
•zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit na základě oprávněného zájmu správce(sdělování nabídky zboží a služeb prostřednictvím emailu, telefonu, internetového prohlížeče).


3.Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů


1.Správce uchovává osobní údaje


•po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
•po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.


2.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)


1.Příjemci osobních údajů jsou osoby


•podílející se na dodání zboží, služeb, realizaci plateb na základě smlouvy,účetní firmy,
•zajišťující služby provozování webových stránek, e-shopu, a další služby v souvislosti s provozováním webu.
•zajišťující marketingové a analytické služby.


2.Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé marketingových a analytických služeb.

VI.

Vaše práva


1.Za podmínek stanovených v GDPR máte


•právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
•právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
•právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
•právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
•právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
•právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I. těchto podmínek.


2.Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení


1.Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2.Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3.Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení


1.Odesláním objednávky, poptávky či dotazu z internetového objednávkového formuláře, nebo poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.Tyto stránky využívají cookies. Pokud s tímto oprávněným zájmem provozovatele nesouhlasíte, můžete jejich sběr omezit či zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče. Pokud tak neučiníte a budete tyto stránky užívat, souhlasíte se sběrem cookies.

4.Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.